คุณ เค้ก
080-555-8191
Line ID:
@Selltabien

สูตรยอดนิยม "ผลรวมเลขทะเบียนรถสวย"

ดูดวงทะเบียนรถ


ความหมายของผลรวมเลขทะเบียนรถสวย

จะเห็นว่าศาสตร์ของตัวเลขนั้นมีอยู่มากมาย ในแต่ละศาสตร์มีวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไป ในบรรดาสูตรต่างๆ ทางวิชาเลขศาสตร์ที่จะนำมาใช้คำนวณหาเลข ทะเบียนสวย ทะเบียนมงคล ถูกโฉลก และเป็นคุณต่อผู้ครอบครองนั้นมีด้วยกันมากมายหลากหลายสูตร บางสูตรก็ละเอียดมากถึงขั้น มีการนำมา บวก ลบ คูณ หาร กันหลายๆ ชั้นเลยทีเดียว บางสูตรมีการนำเอา วัน เดือน ปีเกิด ของผู้ครอบครองรถมาร่วมคำนวณด้วย แต่จากการคิดวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าสูตรที่แพร่หลายและนิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันของการคิดผลรวมของเลขทะเบียนรถสวยนั้น มักแนะนำให้ลูกค้าเลือกทะเบียนรถสวยเพื่อเสริมสิริมงคล, เสริมให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ, มีความมั่งมีศรีสุข, ความร่ำรวย หรือที่มีผลรวมที่ดีต่อผู้ครองทะเบียนรถสวย ซึ่งสูตรท่านั้นมักจะใช้สูตรคำนวณแบบ "ผลรวมเลขทะเบียนรถ"เป็นสูตรหลัก

สูตรคำนวณแบบ "ผลรวมเลขทะเบียนรถ" ดังกล่าว ต้องคำนวณทั้งตัวอักษรและตัวเลข หากคำนวณเพียงตัวเลขโดยไม่นำตัวอักษรมาร่วมคำนวณด้วยนั้น ถือว่าผิดหลักการอย่างยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนกับรถยนต์ 1 คัน ถ้ามีเพียงตัวถังกับเครื่องยนต์แต่ไม่มีล้อ เราก็คงเรียกมันว่ารถไม่ได้ ดังนั้นผลรวมที่สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ที่นิยมกันนั้น ต้องใช้องค์ประกอบของความเป็น ทะเบียนรถ ให้ครบถ้วน จึงจะได้ผลรวมที่สามารถนำมาใช้ทำนายอย่างแม่นยำ โดยสูตร "ผลรวมเลขทะเบียนรถ" ที่ว่านั้น มีวิธีคิดคือ นำตัวเลขในทะเบียนทั้งหมด รวมทั้งเลขหน้าหมวดอักษร (ถ้ามี) แล้วนำมาบวกกับตัวอักษรที่ถอดเป็นตัวเลขแล้ว จะได้ผลรวมที่นำมาเทียบคำทำนายได้ทันที

**** ค่าตัวอักษร ที่แปลงได้เป็นตัวเลข ****

 • ก ด ถ ท ภ ฤ = 1
 • ข บ ป ง ช = 2
 • ต ฑ ฒ ฆ = 3
 • ค ธ ร ญ ษ = 4
 • จ ล ว อ = 6
 • ซ ศ ส = 7
 • ย ผ ฝ พ ฟ = 8
 • ฏ ฐ = 9

ตัวอย่างการคิดผลรวมเลขทะเบียนรถสวย

 • แปลง ก = 1 , ล = 6 จะได้ผลรวมหมวดอักษรคือ 1 + 1 + 6 = 8
 • นำเลข 4 ตัวข้างล่างบวกกัน จะได้ผลรวมตัวเลข 3 + 3 + 0 + 0 = 6
 • นำผลรวมตัวอักษรและตัวเลขมากบวกกัน 8 + 6 = 14
 • ผลรวมเลขศาสตร์ คือ เลข 14 จัดว่าอยู่ในกลุ่ม เลขผลรวมดีมาก

**** ผลการทำนายผลรวมเลขทะเบียนรถ มีดังนี้ ****

กลับ